Nền tảng BaaS (tiếng Anh: Blockchain-as-a-Service) là một sự quản lí và tạo lập của bên thứ ba dựa trên đám mây đối với các công ty trong việc kinh doanh xây dựng các ứng dụng chuỗi khối.

Nền tảng BaaS (Blockchain-as-a-Service)

Khái niệm

Nền tảng BaaS trong tiếng Anh là Blockchain-as-a-Service.

Nền tảng BaaS là một sự quản lí và tạo lập của bên thứ ba dựa trên đám mây đối với các công ty trong việc kinh doanh xây dựng các ứng dụng chuỗi khối.

Các dịch vụ của bên thứ ba này là một sự phát triển tương đối mới trong lĩnh vực công nghệ chuỗi khối đang ngày càng phát triển, việc kinh doanh công nghệ chuỗi khối rất phát triển thể hiện ở các giao dịch tiền mã hóa và đã mở rộng để giải quyết các giao dịch an toàn dẫn tới nhu cầu cho các dịch vụ lưu trữ.

What Is Infrastructure as a Service?

Nội dung về Nền tảng BaaS

BaaS dựa trên mô hình SaaS và hoạt động theo cách tương tự. Nó cho phép khách hàng tận dụng các giải pháp dựa trên đám mây để xây dựng, lưu trữ và vận hành các ứng dụng chuỗi khối của riêng họ và các chức năng liên quan trên chuỗi khối trong khi nhà cung cấp dịch vụ dựa trên đám mây giữ cho cơ sở hạ tầng có tính nhanh nhẹn và hoạt động.

Đó là một sự phát triển thú vị trong hệ sinh thái chuỗi khối được coi là thúc đẩy việc áp dụng chuỗi khối trên khắp các doanh nghiệp.

Các “ông lớn” trong không gian BaaS bao gồm:

+ Microsoft – hợp tác với ConsenSys giới thiệu Ethereum BaaS trên Microsoft Azure vào năm 2015.

+ Amazon – công ty đã giới thiệu Amazon Managed Blockchain, một dịch vụ “giúp dễ dàng tạo lập và quản lí các mạng chuỗi khối có thể mở rộng” bằng cách sử dụng các bộ khung nguồn mở bao gồm Ethereum và Hyperledger Fabric.

+ R3 – một tập đoàn của các tổ chức tài chính toàn cầu đã cho ra đời một sổ cái tài chính phân tán có tên là Corda.

+ PayStand – chuyên gửi và nhận thanh toán giữa các công ty.

Người tiêu dùng và doanh nghiệp ngày càng sẵn sàng thích nghi với công nghệ chuỗi khối. Tuy nhiên, tính phức tạp của kĩ thuật và chi phí hoạt động liên quan đến việc tạo lập, thiết lập cấu hình và vận hành chuỗi khối và duy trì cơ sở hạ tầng của nó thường hoạt động như một rào cản.

1. Blockchain as a Service — Akachain latest documentation

BaaS mang tới một nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài để thiết lập tất cả các công nghệ và cơ sở hạ tầng chuỗi khối cần thiết có tính phí. Sau khi tạo, nhà cung cấp tiếp tục xử lí các hoạt động back-end phức tạp cho máy khách.

Toán tử BaaS thường cung cấp các hoạt động hỗ trợ như quản lí băng thông, phân bổ tài nguyên phù hợp, yêu cầu lưu trữ và các tính năng bảo mật dữ liệu. Toán tử BaaS giải phóng khách hàng để tập trung vào công việc cốt lõi, chức năng của chuỗi khối.

Hyperledger Cello, bộ công cụ mô-đun chuỗi khối giống như BaaS và hệ thống tiện ích thuộc dự án Hyperledger, cung cấp một hình ảnh minh họa mô hình hoạt động của BaaS.

Trên thực tế, vai trò của nhà cung cấp BaaS tương tự như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web. Người tạo trang web tạo lập và chạy tất cả các nội dung trang web trên máy tính cá nhân của riêng họ. Họ có thể thuê nhân viên hỗ trợ hoặc đăng kí với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ bên ngoài như Amazon Web Services hoặc HostGator. Các công ty bên thứ ba này quan tâm đến các vấn đề về cơ sở hạ tầng và bảo trì.

BaaS có thể là chất xúc tác dẫn đến sự thâm nhập sâu hơn của công nghệ chuỗi khối trên các lĩnh vực và ngành kinh doanh khác nhau. Thay vì tạo lập và điều hành các chuỗi khối của riêng họ, một doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ giờ đây chỉ cần thuê ngoài các bên chuyên xử lí các công việc phức tạp về mặt kĩ thuật và tập trung vào các hoạt động cốt lõi của nó.