Oxygen là gì?

Oxygen là một giao thức môi giới (DeFi Prime Brokerage Protocol) cung cấp nền tảng DeFi phát triển trên Solana Blockchain. Giao thức cho phép thay bạn nắm giữ tài sản kỹ thuật số, tạo thanh khoản, kiếm lợi tức, vay tài sản để bán khống, sử dụng đòn bẩy giao dịch dựa trên danh mục tài sản.

Điểm nổi bật của Oxygen

  • Sử dụng nhiều lần cùng một tài sản thế chấp: Oxygen cho phép bạn tạo ra lợi nhuận trên danh mục đầu tư của mình thông qua việc cho vay tài sản của bạn và vay các tài sản khác cùng một lúc.
  • Tài sản thế chấp liên chuỗi: Với Oxygen, bạn có thể sử dụng tất cả danh mục đầu tư của mình làm tài sản thế chấp khi bạn muốn vay các tài sản khác.  Điều này có nghĩa là rủi ro thanh lý/cuộc gọi ký quỹ thấp hơn cho danh mục đầu tư của bạn.
  • Định giá dựa trên thị trường: Giao thức Oxygen dựa trên sổ đặt hàng (Order-book), giúp giao dịch ở mức giá tốt nhất/hợp lý cho việc vay/cho vay mọi lúc.

Mô hình hoạt động của Oxygen Protocol (OXY)

Nhà đầu tư tương tác với Mobile app, gửi tài sản vào các danh mục đầu tư. Và thực hiện hoạt động vay, kèm theo đòn bẩy.

Các tài sản được quản lý hoàn toàn mà không tính phí. Giao thức Oxygen là các Smart Contract tương tác với hệ thống phi tập trung như các sàn Exchanges (trên nền tảng Serum), hoặc Các Order book của DeFi đối với hoạt động vay mượn, giao thức chuỗi chéo, hoặc thông qua các quỹ otc, có thể là đóng góp từ Retailer.

Phí hoạt động vay/cho vay và lợi nhuận giao dịch được phân bổ cho người dùng như sau:

  • Volatility liquidity Providers (VLP): Nhà cung cấp thanh khoản biến động. OXY thưởng token, phí nền tảng, phí cho vay, Lợi nhuận giao dịch đối với việc cung cấp thanh khoản và quỹ rủi ro.
  • Distribution Partners:  Oxy thưởng token đối với giao dịch khách hàng gốc.
  • OXY token holders: Người nắm giữ OXY token sẽ nhận 100% doanh thu từ giao thức Oxygen Protocol.

OXY Token là gì?

Token Oxygen (OXY) là một token được sử dụng để điều phối và quản trị trên chuỗi.

Thông tin cơ bản về CFG Token

Phân bổ OXY Token

Lịch trình phát hành

88% OXY, bao gồm cả Private Sale sẽ bị khóa trong hơn 6 năm. Điều này có nghĩa là team, partners, investors đều cam kết cho sự thành công lâu dài của Oxygen Protocol.

OXY Token được dùng để làm gì?

  • Phí mạng lưới: Oxygen có thể sẽ lấy một phần nhỏ lợi nhuận từ Lender.
  • Phí giao dịch: Oxygen có thể tính phí dựa trên khối lượng giao dịch, nhóm quản lý tài sản, v.v.
  • Phí thanh lý.
  • Governance: OXY holders có quyền vote cho các proposal của dự án.

Cách sở hữu OXY Token 

Hiện tại bạn có thể sở hữu OXY Token bằng cách mua trực tiếp trên các sàn giao dịch như: sàn FTX, Gate.io, Uniswap, Bitfinex, AscendEX, Sushiswap, DODO, Raydium, GOPAX.

Ví lưu trữ OXY Token

Bạn có thể lưu trữ OXY Token thông qua ví của Oxygen.

Ngoài ra, bạn có thể lưu trữ trực tiếp trên các sàn giao dịch để thuận tiện cho mua bán.

Core Team

Partners