Octopus Network là gì?

Octopus Network là một mạng sidechain để lưu trữ các blockchains dành riêng cho ứng dụng Web3.0, hay còn gọi là appchains cho NEAR protocol.

Bằng cách cung cấp cho thuê bảo mật hiệu quả về chi phí, khả năng tương tác chuỗi chéo, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh và cộng đồng sẵn sàng tham gia tương tác cho các appchains. Octopus Network sẽ giảm chi phí vốn để khởi động appchain xuống 100 lần.

Octopus Network có gì đặc biệt?

Công nghệ cốt lõi của Octopus Network là khả năng tối ưu tương tác blockchain. Dựa trên Octopus Relay là một tập hợp các smart contract chạy trên NEAR blockchain, cung cấp bảo mật cho các appchains và làm cho appchains có thể tương tác với NEAR và các appchains khác.

Hơn nữa appchains có thể tương tác với các blockchains bên ngoài Octopus Network thông qua các bridge trên NEAR. Chẳng hạn như với Ethereum qua Rainbow bridge hoặc chúng có thể sử dụng pallet IBC để kết nối trực tiếp với bất kỳ blockchains nào hỗ trợ IBC.

Bất kỳ ai cũng có thể cung cấp bảo mật cho appchain bằng cách staking OCT tokens vào Octopus Relay. Sau đó validator sẽ thiết lập rồi chạy validator node xác thực cho appchain và node sẽ đồng bộ hóa bộ xác nhận từ Octopus Relay.

Validator nodes cho một appchain sẽ tạo thành một số đại diện để đạt được sự đồng thuận về sản xuất block và được reward bằng native token của appchain. Nếu một hoặc nhiều validators hành động xấu trong quá trình đồng thuận, bất kỳ node nào cũng có thể gửi bằng chứng gian lận cho Octopus Relay.

Sau khi bằng chứng gian lận được xác nhận OCT tokens đã stake thuộc về các cá nhân gian lận sẽ bị cắt. Theo cơ chế này tính bảo mật của appchain được đảm bảo về mặt kinh tế bằng cách stake OCT tokens trong Octopus Relay.

 

OCT Tokenomic 

Key Metrics Token

  • Ticker: OCT
  • Blockchain Ethereum
  • Token Standard: ERC 2.0
  • Token Type: Utility
  • Contract: 0xf5cfbc74057c610c8ef151a439252680ac68c6dc
  • Total Supply: 100,000,000 OCT
  • Circulation supply: updating

Đánh giá tiềm năng của Octopus Network (OCT)

Octopus Network Team

Partners

Octopus Network Partners

Backers

Roadmap

Octopus Network Roadmap

Kết luận 

Octopus Network là một giải pháp hỗ trợ cho appchains và bảo mật dựa trên NEAR protocol và cho phép tương tác cross-chain. Nó giúp dapp có thể khởi chạy trên Near Protocol một cách dễ dàng mà không cần thay đổi quá nhiều.

Tai thời điểm bài viết hệ sinh thái NEAR đang phát triển mạnh mẽ và Octopus là một mắt xích không thể thiếu giúp cho NEAR hoàn thiện hơn. Vì vậy OCT tokens rất đáng xem xét để đầu tư.