Sách cho người có kinh nghiệm

Tại đây chúng tôi đã biên soạn các tài liệu đào tạo cho những người đã có một số kinh nghiệm trong giao dịch Forex. Hãy tìm hiểu các chiến lược giao dịch nâng cao và những gợi ý. Tìm hiểu thêm và cải thiện kỹ năng giao dịch của bạn!

 • Quản lý rủi ro
  • Làm thế nào để đặt một lệnh Stop Loss?
  • Làm thế nào để đặt lệnh Take- Profit?
 • Giao dịch ngoại hối tin tức
 • Các chỉ số kỹ thuật: giao dịch phân kỳ
 • Phương pháp giao dịch breakout
 • Các mẫu hình hài hòa
  • Mẫu hình hài hòa ABCD
  • Mẫu hình Gartley
  • Mẫu hình Con Dơi
  • Mẫu hình Con Cua
  • Mẫu hình Bướm
 • Giới thiệu về phân tích Sóng Elliott
  • Sóng động và sóng điều chỉnh. Các mức sóng
  • Mẫu hình đường xiên dẫn đầu (leading diagonal)
 • Chỉ báo Mây Ichimoku