Newbie

Trong phần này, bạn sẽ học về giao dịch Forex. Bạn sẽ thực hiện các bước cần thiết để bắt đầu giao dịch tiền tệ. Tại đây bạn sẽ tìm thấy mọi thứ mà người bắt đầu cần biết: các thuật ngữ và định nghĩa cơ bản trong Forex, cũng như các hướng dẫn về số tiền nên chi tiêu trong một giao dịch, cách tính lợi nhuận và quản lý rủi ro.

 • Forex là gì?
 • Tại sao trở thành một nhà kinh doanh ngoại hối?
 • Khi nào thị trường ngoại hối mở?
 • Tôi cần những công cụ kỹ thuật nào để giao dịch?
 • Làm thế nào để giao dịch?
 • Các nhà môi giới ngoại hối
 • Tài khoản demo
 • Các cặp tiền tệ. Đồng tiền cơ bản và đồng tiền định giá. Cặp tiền tệ chính và cặp tiền tệ chéo
 • Giá Bid và Ask. Spread
 • Giao dịch, lời, lỗ. Các loại lệnh
 • Pip và lot là gì?
 • Tính toán lợi nhuận
 • Swap – hoán đổi và rollover – tái đầu tư
 • Làm thế nào tôi có thể dự đoán tỷ giá hối đoái sẽ đi về đâu?
 • Lịch sự kiện kinh tế – Economic calendar
 • Margin, Leverage, Margin Call, Stop Out
 • Quy mô của vị thế, mức rủi ro