Ý nghĩa các cặp tiền tệ Khái niệm về điểm ( Pips) Đòn bẩy tài chính 100:1 công cụ giúp bạn thể làm nên điều kỳ diệu từ một số vốn nhỏ. Không một thị trường nào cho phép bạn làm được điều này ngoại trừ Thị Trường FOREX.

 Ý NGHĨA CỦA CÁC CẶP TIN T

Ví dụ: EURUSD 1.2142/1.2145

Giá đứng trước là giá khi bạn bán ra. Trong ví dụ trên khi bạn muốn bán 1 EURO bạn sẽ bán ra ở giá 1.2142 USD

Giá đứng sau là giá khi bạn mua vào. Trong ví dụ trên khi bạn muốn mua vào 1 EURO bạn sẽ mua ở giá 1.2145 USD

Giá mua giá bán thường chênh lệch nhau từ 3 – 5 pips.

KHÁI NIỆM V ĐIỂM (PIPS)

Một cách đơn giản, khi giá đồng tiền tăng (giảm) 0.0001 ta nói chúng tăng (giảm) 1 pip <=> 0.0001 = 1 pip.

Ví dụ:

Tại thời điểm t1 tỉ giá EURUSD là 1.2142/1.2145

Tại thời điểm t2 tỉ giá EURUSD là 1.2147/1.2150

=> Ta nói tại thời điểm t2 đồng EURO đã tăng 5 điểm so với thời điểm t1 ( 1.2147 – 1.2142 = 1.2150 – 1.2145 = 0.0005 = 5 pips)

Và mục tiêu của kinh doanh ngoại hối là kiếm được càng nhiều pips càng tốt, số pips càng nhiều lợi nhuận thu được càng cao.

Giá trị 1 điểm quy đổi ra USD đối với từng đồng tiền là khác nhau và dựa trên khối lượng tiền tệ mà bạn giao dịch

Ví dụ: Bạn thực hiện mua bán với cặp ngoại tệ EURUSD. Nếu khối lượng giao dịch bạn thực hiện là 1000 EUR thì giá trị quy đổi của 1 pip là: 1000 * 0.0001 = 0.1 USD. Tương tự:

+ Khối lượng giao dịch là 2000 EUR -> 1 pip tương đương 0.2 USD

+ Khối lượng giao dịch là 10,000 EUR -> 1 pip tương đương 1 USD

+ Khối lượng giao dịch là 100.000 EUR -> 1 pip tương đương 10 USD

ĐÒN BY TÀI CHÍNH 100:1

Thị trường FOREX cho phép bạn thực hiện một khối lượng giao dịch có giá trị gấp 100 lần số tiền ký quỹ mà bạn có. Ví dụ:

– Với 10 USD bạn có thể thực hiện mua bán một khối lượng tiền tệ có giá trị là 1,000 USD.

– Với 100 USD bạn có thể thực hiện mua bán một khối lượng tiền tệ có giá trị là 10,000 USD.

– Với 1000 USD bạn có thể thực hiện mua bán một khối lượng tiền tệ có giá trị là 100,000 USD.

Chính đòn bẩy tài chính 100:1 này giúp bạn có thể làm nên điều kỳ diệu từ một số vốn nhỏ. Không một thị trường nào cho phép bạn làm được điều này ngoại trừ Thị Trường FOREX.

Ban đầu Forex là thị trường ch dành cho các đại gia tm c, các tổ chc tài chính lớn nhưng ngày nay Forex mở ra cơ hội cho tt c mi người.