GBP/USD: XUẤT HIỆN PHÂN KỲ CHART WEEKLY

  • Tín hiệu phân kỳ  biểu đồ tuần cặp GBP/USD.
  • Mức hộ trợ 1.2100 của tháng 03/2017 không có khả năng re-test.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT GBP/USD:

Trong bài viết này, tôi đề cập tới kiểu phân tích kỹ thuật từ trên xuống (technical analysis top to down), đây là phương pháp được sử dụng nhiều của các nhà đầu tư nổi tiếng trên thế giới như Wanrren Buffet, Alexander Elder ( tác giả cuốn sách Trading for living với hệ thống 3 màn hình) …  Ở đây chúng tôi phân tích lần lượt từ Weekly – Daily- H4, xác định xu hướng chính từ chart W1, D1 và tìm điểm đẹp để vào lệnh ở chart H4.  Giao dịnh phân kỳ thuộc trường phái giao dịch đảo chiểu của một xu hướng chính, có nhiều công cụ để phát hiện sự phân kỳ như RSI, MACD, Stochastic Oscillator… Chúng tôi sử dụng chỉ số RSI(14) để xác định sự phân kỳ của cặp GBP/USD chart weekly.

Nhưng trong bối cảnh bỏ phiếu Brexit những biến động lớn sẽ khó tránh khỏi và điểm vào hợp lý sẽ giảm thiểu thua lỗ cho tài khoản của bạn.  Mức hộ trợ mạnh  1.2700 là điểm vào đẹp theo quan điểm của chúng tôi với mức stop loss là nhỏ nhất.  Sau sự kiến ” Flash Crash” tuần trước giá  đã không chạm  tới mức giá thấp 1.2100 của tháng 3/2017 kết hợp với sự phân kỳ W1 , chúng tôi càng tin tưởng thị trường con Gấu ( Bearish) đã bị  bẻ gãy.

Biểu  Đồ Tuần GBP/USD:

 

Follow us on Facebook: Signal24.com