XMART Pip Hunt là một chiến lược giao dịch thành công để vượt qua bất kỳ đánh giá nào của nhà giao dịch được tài trợ để đảm bảo số vốn giao dịch lên tới 100.000 đô la từ các chương trình tài trợ hàng đầu như FTMO, nhà giao dịch tài trợ, v.v. với hoàn toàn tự động.

  • Kỹ thuật quản lý tiền có sẵn và tính toán kích thước lô
  • 4 mục nhập khác nhau / 4 tiêu chí rút lui khác nhau để phù hợp với mọi điều kiện thị trường bất lợi
  • Bộ lọc tin tức có sẵn để tránh giao dịch mới trong khi sử dụng tin tức sắp tới có lợi
  • Tùy chỉnh cài đặt theo mục tiêu thương mại
  • Mua / Bán và các công cụ quản lý giao dịch như BE và Trailing SL với các cài đặt có thể điều chỉnh

Không chấp nhận rủi ro không cần thiết khi giao dịch theo cảm xúc, Đảm bảo lợi nhuận nhất quán với EA hoàn toàn tự động có độ chính xác cao tích hợp sẵn.


ON-CHART

YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký

LINK TẢI:

Xmart Pip HuntV9.10