Uncle Lee’s Simplicity

 • Một hệ thống giao dịch bao gồm 3 chiến lược xác nhận bộ ba hiệu quả cao và một máy quét, sẽ loại bỏ những rắc rối khi tìm kiếm tín hiệu để bạn có thể tập trung vào phần quan trọng của phân tích và giao dịch.
 • Cả 3 chiến lược đều là xây dựng tín hiệu rẽ và hai xác nhận xu hướng, khác nhau tùy thuộc vào chiến lược đã chọn.

Giao dịch đơn giản

 • 3 chiến lược giao dịch khác nhau (A) có thể nhấp được và khi được kích hoạt sẽ thay đổi biểu đồ thành chiến lược đã chọn.
 • Khi thiết lập phù hợp với chiến lược của bạn và cài đặt máy quét xuất hiện, nó sẽ được hiển thị bằng các hộp có thể nhấp (B), khi được kích hoạt sẽ mở tín hiệu trên biểu đồ với công cụ và TF (C).

 

Tùy chỉnh và tính linh hoạt

 • Tất cả chúng ta đều có những sở thích riêng khi giao dịch, cả về phong cách giao dịch, lựa chọn các chỉ báo biểu đồ và cách phối màu.
 • Theo mặc định, sự đơn giản của Uncle Lee đi kèm với những gì chúng tôi cho là đủ để tạo nên một hệ thống độc lập tốt, nhưng nó có thể được tùy chỉnh với các chỉ báo yêu thích của bạn hoặc thậm chí mở các tín hiệu trong mẫu yêu thích của bạn.
 • Các tùy chọn trong Sự đơn giản của Uncle Lee sẽ cho phép bạn thiết lập máy quét cho phong cách giao dịch ưa thích của mình, bất kể bạn là nhà giao dịch theo tỷ lệ trên TF thấp hơn hay nhà giao dịch theo xu hướng trên TF hàng ngày.
 • Ngoài ra, có thể tùy chỉnh để thêm hoặc thay đổi các chỉ số biểu đồ và phối màu theo sở thích của bạn.

 

Không ngừng phấn đấu để hoàn thiện

 • Chúng tôi là một nhóm nhỏ, đa dạng các nhà giao dịch xây dựng và sử dụng các hệ thống mà chúng tôi tiếp thị.
 • Chúng tôi cập nhật và cải thiện các hệ thống hiện tại, lắng nghe người dùng của chúng tôi và nhận các đề xuất và đề xuất cho các bản cập nhật sửa đổi tiềm năng, miễn phí.
 • Chúng tôi cũng tích cực làm việc trên các chiến lược giao dịch mới hoặc khác nhau để cung cấp cho chúng tôi tất cả lợi thế mà chúng tôi cần để trở thành nhà giao dịch thành công.
 • Chúng tôi không tiếp thị hệ thống của mình với những lời hứa suông (trống rỗng) như nhiều nhà cung cấp khác, nhưng rất thực tế và có tư duy giao dịch cởi mở, trung thực và rất minh bạch.

 

How to Use

 

 


YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký


LINK TẢI:

Uncle Lee’s Simplicity System – Cost 150$ For Free