Vision Scalper EA là một robot ngoại hối hoàn toàn tự động thường được bán với giá $ 299. EA ngoại hối miễn phí này hoạt động dựa trên nhiều chỉ báo, đường trung bình động, ngẫu nhiên, v.v. Nó có thể giao dịch trên 28 cặp.

Robot ngoại hối miễn phí Vision Scalper chỉ có thể được cài đặt trên EUR/USD và H1 TimeFrame, nhưng nó sẽ chỉ giao dịch trên các cặp được chỉ định trong cài đặt. EA này đã được lập trình để cung cấp 80-110% một tháng.

Chú ý :
Vui lòng kiểm tra tài khoản demo trước trong ít nhất một tuần. Ngoài ra, hãy tự làm quen và hiểu cách hoạt động của Vision Scalper Robot, sau đó chỉ sử dụng nó trong tài khoản thực.

Khuyến Nghị:

  • Làm việc tốt nhất trên Bật các cặp Chính trước, sau đó chỉ các cặp phụ. (Làm việc trên bất kỳ cặp nào)
  • Hoạt động tốt nhất trên Khung thời gian H1

Backtest:

 


YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký


LINK TẢI:

Vision Scalper v7 EA – Cost 299$ For Free