Bảng giao dịch cho giao dịch thủ công và tự động thể hiện các khả năng của thư viện MasterWindows. Mã bảng điều khiển đã được tạo tự động bằng cách sử dụng môi trường để thiết kế trực quan các cửa sổ giao diện MasterWindows cho MQL5.

Bằng cách phân tích cơ sở dữ liệu giá của loại ENUM_APPLIED_PRICE, bạn có thể đưa ra giả định về biến động giá trong tương lai. Xác suất của chuyển động như vậy được biểu thị dưới dạng một tỷ lệ và dưới dạng phần trăm. Chức năng của bảng giao dịch cho phép gửi các yêu cầu để nhà môi giới thực hiện các hoạt động giao dịch. Lệnh thị trường được sử dụng trong ví dụ này. Ngoài ra, bạn có thể giảm hoặc tăng khối lượng vị trí, đóng vị trí, bật / tắt đặt lệnh Cắt lỗ và bật chế độ lái tự động.

Autopilot có nghĩa là giao dịch tự động dựa trên các tín hiệu của bảng điều khiển. Chế độ này có thể được kích hoạt bằng cách nhấn nút thích hợp.

Dữ liệu đầu vào:

Info:

 


YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký


LINK TẢI:

Trade Panel With Autopilot EA – Free MT4/MT5 EA