EA Martini MT4 là một Cố vấn Chuyên gia đa chức năng với hệ thống theo dõi và xác định vị trí tinh vi.

Xây dựng các mạng rất thông minh và đi ngược lại xu hướng.

Giao dịch theo xu hướng hoạt động theo cách mà mỗi lệnh mới chỉ được mở nếu lệnh trước đó có lệnh Cắt lỗ ở mức hòa vốn.

Giao dịch chống lại xu hướng được thực hiện với mục đích đóng các vị thế không sinh lời với lợi nhuận.

Backtest

 

Setting Input

YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký

 

LINK TẢI:

THZ Martini EA – Cost 16$ For Free