Chúng tôi đã sửa đổi SAMURAI V7 EA và Chúng tôi đã thêm một trình quản lý kích thước lô tự động, tự động tăng quy mô lô giao dịch khi số dư giao dịch đang tăng lên. Mỗi khi kiếm được lợi nhuận, robot bắt đầu giao dịch với quy mô lô lớn hơn. Lợi nhuận nói cho chính nó!

Khuyến nghị:

Cặp tiền : EUR/USD


Backtest

YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký

LINK TẢI:

Samurai V7 – Forex EA