Punisher SCALPER EA là một Cố vấn chuyên gia hoàn toàn tự động sử dụng cơ chế phân tích và tìm kiếm nâng cao cho cực trị cục bộ.

Hệ thống không sử dụng Grid, không sử dụng Martingale và các chiến lược rủi ro khác. Tất cả các giao dịch được bảo vệ bởi StopLoss!

————————————————– ————————————————– —————-

SIGNAL ===== https://www.mql5.com/en/signals/1003745

BUY ===== https://www.mql5.com/en/market/product/71608

————————————————– ————————————————– —————-

Đã được thử nghiệm trong khoảng thời gian 10 năm (2009 đến 2021) trên dữ liệu đánh dấu THỰC với chênh lệch thả nổi THỰC SỰ, với Hoa hồng và Trượt giá!

Mỗi giao dịch đều được bảo vệ bởi StopLoss, mỗi giao dịch đều được tích hợp tính năng bảo vệ chống lại mức chênh lệch và trượt giá lớn.

Hệ thống giao dịch sử dụng 4 cặp tiền tệ cùng một lúc! (EURUSD, USDJPY, GBPUSD ، XAUUSD M30)

Tôi sẽ luôn giúp bạn với các cài đặt và đề xuất tốt nhất, hãy nhớ liên hệ với tôi! cài đặt


Khuyến nghị

  • Trước khi sử dụng EA trên tài khoản thực, hãy kiểm tra nó với rủi ro tối thiểu hoặc trên tài khoản demo;
  • Sử dụng máy chủ VPS;
  • Chênh lệch thấp + hoa hồng thấp + chất lượng thực hiện; ECN PROKER được đề xuất HOẶC KHÔNG SEAPRID
  • Nhà môi giới có mức Cắt lỗ tối thiểu 0 pips
  • Số dư ban đầu 100 dolar

Backtest

Input

YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký


LINK TẢI:

Punisher SCALPER EA v1.00 – Cost 1500$ For Free