Orion Scalper EA được xây dựng Dựa trên kỹ thuật chia tỷ lệ, nhưng nó cũng sử dụng một hệ thống lưới. EA không còn để bán nên không có nhiều thông tin về ea này. Nhưng tôi đã thấy rất nhiều nhà giao dịch có lợi nhuận sử dụng ea này

Link Buy: https://www.ebay.com/itm/353466701347

Nhiều nhà giao dịch sử dụng Orion SCALPER EA, EA này có thể mang lại cho bạn khả năng sinh lời lên đến 40% -60% trong một tháng nếu bạn cân bằng tốt trong tình cảm và quản lý tiền hợp lý. Nó có thể giúp tài khoản của bạn bị hủy hoại một cách dễ dàng.

Kiến Nghị

  • Số dư tài khoản tối thiểu là 1000 đô la hoặc xu tương đương hoặc vi mô
  • Khung thời gian thấp hơn được khuyến nghị
  • Nên sử dụng VPS có độ trễ tối thiểu đối với máy chủ của nhà môi giới để giao dịch.
  • Tài khoản ECN chênh lệch thấp cũng được khuyến nghị


Input

YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký

LINK TẢI:

ORION SCALPER EA – Cost 20$ on Ebay For Free