HFT Arbitrage EA là Hệ thống giao dịch dựa trên nguồn cấp dữ liệu tồn đọng. HFT Arbitrage EA Để hoạt động thành công, nó cần một đại lý cấp dữ liệu nhanh hơn và môi giới ngoại hối chậm, nơi nguồn cấp dữ liệu bị trễ.

Nguồn cấp dữ liệu bị trễ xảy ra do hoạt động của nhà môi giới lỗi phần mềm và các sự cố trên máy chủ của nó. Chỉ cần nhà môi giới có thể sử dụng cầu nối (Bridge), kết nối nó với nhà cung cấp thanh khoản. Theo cách này, nguồn cấp dữ liệu cũng có thể bị phá vỡ.

Đặc biệt là vào thời điểm phát hành các tin tức quan trọng, các cơ quan phân tích đánh giá, thay đổi dữ liệu kinh tế, v.v., chúng ta có thể thấy sự khác biệt đáng chú ý trong nguồn cấp dữ liệu.

HFT Arbitrage EA nhận nguồn cấp dữ liệu mỗi mili giây từ Saxo Reader (Global Trade Station2) và so sánh chúng với giá trong nhà môi giới đầu cuối. Khi tồn đọng nguồn cấp dữ liệu, thuật toán giao dịch chênh lệch giá của chuyên gia sẽ bắt đầu giao dịch và cho phép thu được lợi nhuận tối đa từ mỗi tín hiệu.

Phần sau mô tả các khái niệm cơ bản, kiến ​​thức cần thiết khi làm việc HFT Arbitrage EA. Để tìm hiểu thêm về chuyên đăng quảng cáo,

YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

BROKER NAME REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
 Đăng Ký
Đăng Ký

 

LINK TẢI:

HFT Arbitrage EA – Cost 499$ For Free