MQL5 Link: https://www.mql5.com/en/market/product/70585

Tôi là một lập trình viên với 10 năm lập trình EA.

Tôi đã phát triển nhiều chiến lược, nhưng chỉ có một số chiến lược có thể được sử dụng.

Chiến lược tôi đang phát hành bây giờ là chiến lược xu hướng cả ngày mà tôi hài lòng hơn cả.

Chiến lược này có cắt lỗ tối thiểu và cắt lỗ tối đa và cắt lỗ theo sau

Mức dừng lỗ tối đa là 68

Đây là một chiến lược xu hướng cả ngày.

Guan Yu EA áp dụng một thuật toán mô hình nâng cao.

Guan Yu EA là để mở một lệnh dựa trên một giai đoạn thị trường biến động, theo đuổi hướng xu hướng để mở một lệnh.

EA chỉ mở một lệnh tại một thời điểm.

Mọi giao dịch đều có một điểm dừng lỗ.

TÍN HIỆU THẬT

https://www.mql5.com/en/signals/1060725

REAL SIGNAL 200 $ 0,01 lô

https://www.mql5.com/en/signals/1129845

EA chỉ hoạt động trên XAUUSD M15.

Tiền gửi tối thiểu: $ 150

Backtest

YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký

 

LINK TẢI:

Guan Yu Trend – Cost 399$ For Free