Ghost’s Shadow EA v2.68 là Robot chạy duy nhất cho cặp tiền EUR/USD.

Thuật toán scalper và săn tìm điểm vào lệnh tốt nhất .

Input:

 


YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký


LINK TẢI:

Ghost’s Shadow EA v2.68 – Cost 30$ For Free