Generation Z là Robot tự động trade cặp tiền tệ Eur/Usd mà team Signal24h.com đã đặt riêng từ một đối tác nước ngoài. Dựa trên Lý thuyết Dow, Fibonanci và dùng breakout kháng cự, hỗ trợ khi cân nhắc vào lệnh.

Khuyến nghị

  • Cặp tiền: Eur/Usd
  • Khung thời gian: M15
  • VPS: Mql5
Metatrader 4 on PC
 

Input
 

YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký

 

LINK TẢI:

Generation Z – Developing Limited Edition