FXYASHWIN SCALPER v1.0 là robot đặc biệt mà team Signal24h.com – Autofx24h.com đã tự code dựa trên thuật toán xác xuất thống kê và kết hợp cùng với MA và Fibonanci.

Cài đặt mặc định và tận hượng lợi nhuận mà bot mang lại. Lưu ý sử dụng với tài khoản demo trước khi dùng tài khoản real.

Live:

 

 


YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký


LINK TẢI:

FXYASHWIN SCALPER v1.0 – Special Order EA