Chúng tôi đã sửa đổi EA của Euro Dollar Miner và Chúng tôi đã thêm một trình quản lý kích thước lô tự động, tự động tăng quy mô lô giao dịch khi số dư giao dịch đang tăng lên. Mỗi khi kiếm được lợi nhuận, robot bắt đầu giao dịch với quy mô lô lớn hơn. Lợi nhuận nói cho chính nó!

Khuyến nghị :

  • Loại tài khoản: Tiêu chuẩn
  • Đặt cọc: $ 500
  • Đòn bẩy: 1: 2000
  • Thời gian thử nghiệm: 8 tháng.
  • Tổng số giao dịch: 130
  • Giao dịch trung bình mỗi tháng: 16
  • Tổng lợi nhuận: $ 20,978

Backtest :


Backtest

Input :


Input

 

 

YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký

LINK TẢI:

Euro Dollar Miner – New Forex EA 2022