Phiên bản mới với Bảng điều khiển được cập nhật ..! (Cảm ơn người dùng vì tất cả phản hồi tuyệt vời của bạn!) – Phiên bản 2022 sẽ sớm có thêm tính năng Kẻ giết người ẩn!

 • Nhập số tiền rủi ro hoặc kích thước lô hoặc% số dư (Mới!)
 • Kéo đường ĐỎ trên biểu đồ để sửa lệnh Cắt lỗ.
 • Kéo dòng Màu xanh lam (Mới!) Để đặt lệnh Giới hạn / Dừng tự động!
 • Điều chỉnh các đường TP1, TP2 và TP3
 • Bạn đã sẵn sàng Mua / Bán> Điều chỉnh dòng ngay cả sau khi giao dịch – Mới!
 • Kiểm tra video của người dùng – https://tinyurl.com/etmmt4ea

Hòa vốn tự động TP1 / 2 | Sách một phần / Lợi nhuận một phần TP1-TP2 | Số tự động Magic Trail TP1 / 2 | Giao dịch với Số lượng hoặc Kích thước Lô cố định | Lô tự động | Tất cả các lệnh đều bị ẩn (vì vậy bạn sẽ không nhìn thấy nó cho đến khi nó được thực hiện!) | Các tính năng ẩn để mở rộng quy mô với Magic Trail trong Phiên bản 14
Mua bán! TP1,2,3 và kích thước lô sẽ được thực hiện dựa trên sở thích của bạn.
Tùy chọn Magic Trail mới sẽ tự động cảm nhận sự biến động của thị trường và điều chỉnh / theo dõi TP3 của bạn! thử nó!
Tất cả các mức bạn đặt đều bị ẩn khỏi nhà môi giới nên nhà môi giới sẽ chỉ nhìn thấy nó sau khi thực hiện!

Quy tắc quản lý thương mại – Bạn muốn thiết lập các quy tắc giao dịch của mình như thế nào?

 • Lệnh giới hạn = True / False – Đúng để kích hoạt Lệnh giới hạn / Dừng; Sai đối với lệnh thị trường
 • Thiết lập rủi ro = Chọn> Số tiền cố định hoặc Lô cố định hoặc% số dư – Mới! > Cập nhật bên dưới dựa trên Cài đặt rủi ro của bạn
 • Số tiền Rủi ro = 100 – Có nghĩa là 100 đô la chịu rủi ro cho mỗi giao dịch (Bất kỳ loại tiền tệ nào) Được bật khi Đặt rủi ro = Số tiền cố định
 • % của Số dư =% của Số dư phải chịu rủi ro. Ví dụ: 2% – Mới!
 • Kích thước lô cố định = Kích thước lô phải chịu rủi ro. Ví dụ: 0,1 Lots> Được bật khi Thiết lập rủi ro = Lô cố định

Cài đặt cắt lỗ – Xác định mức cắt lỗ, số lô và thời điểm hòa vốn

 • Giá trị SL = 10.0 có nghĩa là cắt lỗ sẽ là 10 pips
 • Sử dụng Điểm dừng ẩn = Đúng hoặc Sai> Đúng có nghĩa là các điểm dừng ẩn sẽ được sử dụng
 • Đặt Hòa vốn = TP1 hoặc TP2 – Nghĩa là các giao dịch sẽ được đặt thành hòa vốn sau khi TP1 / TP2 được đặt trước> Thêm 2 tính năng Chuyên nghiệp độc đáo mới cho Hòa vốn!
 • Tính năng Hỗ trợ cắt lỗ duy nhất = (Tải xuống để biết thêm)

Cài đặt Đặt trước Lợi nhuận – Đóng một phần bao nhiêu và Đóng các mức nào

 • TP1 = 50 – TP1% Tỷ lệ lô / số tiền được đặt trước ở TP1 – 50 nghĩa là 50%
 • TP2 = 40 – TP2% Tỷ lệ Lô / Số tiền được đặt trước ở TP2 – 40 có nghĩa là 40% (TP3 sẽ tự động là 10% vì TP1 + TP2 = 90% trong ví dụ trên)
 • TP Setting = Pips – nhập pips bên dưới hoặc Sử dụng Tỷ lệ – Ví dụ 1: 1, vì vậy nếu SL là 10 pips, TP1 sẽ là 10 pips
 • TP1 = 20.0 – Chốt lời đầu tiên; Ví dụ. 20.0 có nghĩa là 20 pips nếu TP setting = pips, Ratio – 1.0 nghĩa là tự động tính toán 1: 1 vì vậy nếu SL là 10 pips, TP1 sẽ là 10pips
 • TP2 = 40,0 – Chốt lời thứ 2; Ví dụ. 40.0 có nghĩa là 40 pips nếu TP setting = pips, Ratio – 2.0 có nghĩa là tự động tính toán 1: 2 vì vậy nếu SL là 10 pips, TP2 sẽ là 20 pips
 • TP3 = 80,0 – Chốt lời thứ 3; 80.0 pips nếu TP setting = pips, Ratio – 3.0 có nghĩa là tự động tính toán 1: 3, vì vậy nếu SL là 10 pips, TP3 sẽ là 30 pips

Cài đặt đường nhỏ – Khi nào đi đường nhỏ và cách đi đường nhỏ

 • Trail Profit Start = Bắt đầu khi nào có lợi nhuận từ TP1 hoặc TP2 hoặc> Giá Mua / Bán – Mới!
 • Loại đường mòn = Đường mòn ma thuật Chậm = Sử dụng cho các giao dịch dài hạn; Magic Trail Fast = Sử dụng cho các giao dịch ngắn hạn; Không có đường mòn

Thiết lập giao dịch – Các điều kiện được sử dụng cho Giao dịch

 • Độ trượt cho phép = 3 – Điều này có nghĩa là độ trượt tối đa cho phép sẽ là 3
 • Thêm Spread = True / False – Được sử dụng để thêm spread vào TP / SL tự động
 • Nhận xét đơn hàng = Được sử dụng để cập nhật nhận xét
 • Có nhiều Cài đặt hơn cho các điều chỉnh Bảng & Dòng.

Nhà giao dịch “Ảo” dễ dàng sẽ tự động đặt mức cắt lỗ, đặt mức hòa vốn, đặt trước lợi nhuận một phần và đặt đường cho các lệnh được thực hiện từ điện thoại di động của bạn.

Nhà giao dịch ảo dễ dàng – https://www.mql5.com/en/market/product/42804

Easy Trade Manager MT5 – https://www.mql5.com/en/market/product/47938

 


YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký


LINK TẢI:

Easy Trade Manager ( Cost 50$ For Free ) – Top Rated EA 2021