Miêu Tả

  • Nội dung: Chuyên gia: Voorloper.ex4,
  • Preset: V O O L O P E R 15 MIN TF G O L D.set, Cách cài đặt MT4 files.pdf
  • Lưu ý: 1 PRESET XAUUSD M15 rất có lợi nhuận (theo nhà cung cấp)

Backtest

 

Input:


YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký


LINK TẢI:

EA Voorloper v3 – Cost 20$ For Free