Forward Test kể từ ngày 14 tháng 2 năm 2017 cho đến nay tôi xuất bản bài đăng này vào ngày 23 tháng 6 năm 2017
Cố vấn chuyên gia miễn phí LumutBata v7 for Life

Yêu Cầu:

  • Số dư tối thiểu là 200 USD (đối với 1Lot = 1 $ Môi giới) và 500 USD (đối với 1Lot = 10 $ Môi giới)
  • EA này có quy tắc cao ,,, EA này có quy định nghiêm ngặt, với logic (28 phút (TFM1 (TFM1 (3: 2))) = OP dưới dạng 3 (tỷ lệ nến)

Nhớ chỉ sử dụng ea này trong acc mt4 “5digit”:

  1. Chèn EA này với thông thường vào VPS của bạn,
  2. Hãy nhớ rằng, chỉ sử dụng nó tại “Khung thời gian M1”
  3. Chỉ sử dụng cặp “USDCAD và EURUSD”
  4. Tải tệp đã đặt vào EA đến từng cặp
  5. Tận hưởng nó

EA LUMUTBATA sẽ hiếm khi mở giao dịch, vì vậy hãy kiên nhẫn, EA này có các quy tắc cao, EA này có quy định nghiêm ngặt, EA này làm việc chậm, mọi cơ hội và rủi ro là của riêng bạn.

 


YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký


LINK TẢI:

EA LUMUTBATA – Free Indonesia famous EA