Chiến lược quản lý tiền của EA để đảm bảo an toàn tối đa và lợi nhuận lâu dài:

Ví dụ: số vốn của bạn là 1 000 đô la.

  • Chia số vốn hiện có thành 4 phần và đầu tư 1/4 trong số đó vào tài khoản.
  • Giữ 3/4 số tiền dự trữ trong tài khoản cá nhân trong tài khoản cá nhân của bạn.
  • Rút lợi nhuận vào thứ sáu hàng tuần sau khi tất cả các giao dịch hoàn thành.
  • Sau mỗi lần rút tiền, hãy chia tất cả số vốn bạn có (quỹ dự trữ + quỹ hoạt động + quỹ đã rút) thành 4 phần và bắt đầu lại từ ngày 1/4.
  • Khi xảy ra mất tiền ký quỹ (xảy ra tại một thời điểm nào đó), đừng hoảng sợ, hãy chia phần vốn còn lại (quỹ dự trữ + quỹ giao dịch) thành 4 phần và bắt đầu lại từ 1/4.
  • Lặp lại quá trình này và bạn sẽ có lãi.

Mql5 EA link : https://www.mql5.com/en/market/product/59068?source=External%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


Mql5 result

Setting

YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký

 

LINK TẢI:

EA GOLDEN ELEPHANT – Cost 99$ For Free