QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
Logic hoạt động của COPET EA có khả năng mở rộng cao với mức tăng hàng ngày từ 0,5% đến 3%. với mức cắt lỗ tối đa từ 0,5% đến 3%. Kẻ móc túi EA chỉ thực hiện giao dịch một lần trong ngày, cả lãi và lỗ, giao dịch sẽ tiếp tục vào ngày hôm sau.

LỢI NHUẬN ĐỒNG Ý
Lợi nhuận nhất quán hàng ngày trong giờ làm việc từ 0,5% đến 2%.

Link copy trade: https://www.mql5.com/en/signals/1058858
Link thông tin: https://eacopet.com/


Input

YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký

LINK TẢI:

EA COPET – NEW EA 2022