Đây là EA tốt mà hầu hết các kênh Telegram đó muốn bán nó với giá 400 đô la.

Sử dụng trên M1 hoặc M15 nhưng hầu hết khuyến nghị H1, EU, GU và USDCHF.

Tôi cũng khuyên bạn nên sử dụng nó trên Tài khoản Cent.

Chúc may mắn!!!

YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký

LINK TẢI:

EA – Budak Ubat v1.70 – Famous EA For Free