EA Black Scorpion

EA sử dụng chiến lược dựa trên đột phá.

Giao dịch đột phá là một trong những chiến lược phổ biến nhất và được sử dụng thường xuyên nhất giữa các nhà giao dịch ngoại hối. Chiến lược này đã được phát triển từ lâu và đã được thử nghiệm nhiều lần trên dữ liệu lịch sử, cho thấy kết quả vượt trội.

EA sử dụng 3 loại đột phá xu hướng, (phá vỡ hỗ trợ và kháng cự, phá vỡ xu hướng giảm, phá vỡ xu hướng tăng).

EA sử dụng SL rất nhỏ để tài khoản luôn được bảo vệ khỏi bị rút vốn cổ phần với mức rủi ro trên mỗi giao dịch rất thấp.

Nó sử dụng một thuật toán dừng theo sau thích ứng.

EA sử dụng một hệ thống đóng các vị trí trong thời gian trượt giá.

Nó đã được kiểm tra lại và tối ưu hóa bằng cách sử dụng bọ thật với chất lượng 99,9%. Nó đã hoàn thành kiểm tra căng thẳng thành công.

EA chứa thuật toán thu thập số liệu thống kê với kết quả đầu ra trên bảng thông tin.

Liên kết MQL5: https://www.mql5.com/vi/market/product/15313?source=External%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#

Giám sát: https://www.mql5.com/en/signals/796222

Phiên bản МetaТrader 5: https: //www.mql5.com/en/market/product/34554 Cặp tiền tệ làm việc / khung thời gian: EURUSD M30.

YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký

 

LINK TẢI:

EA Black Scrorpion – Cost 68$ For Free