Kết quả Backtest:

Đánh giá của Cố vấn Chuyên gia Forex Almanac:
Cố vấn đang tìm kiếm các dấu hiệu của sự đảo chiều trong thời gian biến động thấp và khả năng đảo chiều, tính trung bình được sử dụng.

Thông số:

 • Bắt đầu rất nhiều – bắt đầu rất nhiều.
 • Sử dụng Quản lý tiền – bật / tắt sử dụng tính toán lô tự động.
 • Tự động chạy. Tiền ký quỹ miễn phí cho mỗi 0,01 lô – số tiền ký quỹ miễn phí để mở mỗi đơn vị 0,01 lô.
 • Martin – số nhân nhiều cho các đơn hàng sau.
 • TP – chốt lời, tính bằng pips.
 • SL – dừng lỗ, tính bằng pips ở lệnh đầu tiên.
 • Grid Step – khoảng cách giữa các đơn hàng.
 • Khởi động đường mòn – kích hoạt điểm dừng sau.
 • Bước nhỏ – Khoảng cách với giá khi kích hoạt điểm dừng sau.
 • Đặt hàng bình luận -comments của đơn đặt hàng.
 • Magic – là một con số đặc biệt mà EA gán cho các đơn đặt hàng của mình.
 • Thời gian bắt đầu, thời gian dừng – thời gian để mở lệnh đầu tiên.
 • Thanh tín hiệu – công việc của cố vấn về hiện tại hoặc khi mở thanh.
 • Maximum Lot – lô tối đa.
 • Lệnh mở tối đa – số lượng lệnh mở tối đa.
 • Mức chênh lệch tối đa – mức chênh lệch tối đa cho người cố vấn.
 • Mở chuỗi mới – bật / tắt bắt đầu chuỗi đơn hàng mới ..
 • Vẽ – bật / tắt vẽ lãi lỗ trên biểu đồ.


YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký


LINK TẢI:

EA Almanac – Cost 20$ For Free