Thị trường có thể được chia thành Vùng hoạt động và Vùng chết. Vùng Hoạt động là khi tất cả các ngân hàng mở cửa và chuyển tiền – mang lại sự biến động và khối lượng lớn trên thị trường.

Vùng Chết được coi là thời điểm mà bạn có thể giữ các vị thế dài hơn, nhưng không nên giao dịch ngắn hạn vì chênh lệch mở rộng và độ biến động cũng như khối lượng thấp hơn. Các chiến lược đơn giản, dễ thực hiện giúp các nhà giao dịch thoát ra khỏi thời gian giới hạn và tìm giao dịch bất cứ lúc nào trong ngày.

 


YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký


LINK TẢI:

Dead Zone Scalper – Cost 295$ For Free