Hệ thống hiệu chỉnh dịch chuyển động;

✅ Mọi giao dịch đều được bảo vệ bằng stoploss;
✅ Bảo vệ lây lan cao;
✅ Cài đặt linh hoạt;
✅ Hệ thống quản lý tiền;
✅ Lệnh dừng chặt chẽ ẩn;
✅ Rút tiền thấp;
✅ Không có martingale, không có lưới, không có chênh lệch giá;
✅ Mỗi lệnh được bảo vệ bằng lệnh Cắt lỗ;

 

 


YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký


LINK TẢI:

Cobra Neo Armor EA – Cost 154$ For Free