Khuyến Nghị:

  • 100% profit able EA but expired if someone can remove expiry good ea.
  • EURUSD
  • 1H
  • SL50
  • TP200

 

Backtest:


YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký


LINK TẢI:

Blombo-Go EA – Best EUR/USD EA 2020