Link Buy: https://www.mql5.com/en/market/product/70744

Adaptive Trend Hunter là một Chuyên gia cố vấn chuyên nghiệp hoàn toàn tự động được điều chỉnh để giao dịch cặp tiền tệ EURUSD phổ biến nhất trên khung thời gian H1.

Adaptive Trend Hunter là một công cụ giao dịch tự động tiên tiến thông minh. Chuyên gia Cố vấn đáng chú ý với thuật toán tự đổi mới khi điều kiện giao dịch thay đổi. Chuyên gia cố vấn áp dụng logic giao dịch động hoàn toàn tự động và có một hệ thống bảo vệ độc đáo giúp bảo vệ khỏi sự đảo ngược giá đột ngột, trượt giá và mở rộng chênh lệch giá.

Tất cả các cài đặt đã được tích hợp sẵn trong EA, vì vậy bạn không cần lãng phí thời gian vào việc tối ưu hóa. Chỉ cần cài đặt trình cố vấn trong thiết bị đầu cuối, áp dụng nó cho cặp tiền tệ EURUSD với khung thời gian H1.

Mô tả cài đặt: quản lý tiền – một loại quản lý tiền cố định (luôn luôn là một lô không đổi) hoặc lô lũy tiến (tăng lô cùng với tăng tiền gửi). Lô – kích thước lô cho một lô cố định. số ma thuật cá nhân.

 

YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký

LINK TẢI:

Adaptive Trend Hunter v3.0 – Cost 1199$ For Free