Một vài EA mà team Signal24h đã tìm kiếm hoặc mua về để nghiên cứu, bây giờ sẽ share miễn phí dành cho các bạn tham khảo và tải về sử dụng.