Feb 4,21019  4:00 PM

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT EUR/CHF: 

  • Giá không vượt qua mức hộ trợ 1.11930
  • Nằm trong kênh giá từ 1.11930 đến 1.14920

Biểu đồ tuần EUR/CHF:

Biểu đồ ngày EUR/CHF:

  • Chúng ta có thể thấy giá đã breakot xu hướng giảm
  •  Chờ pull back để vào lênh ở mức giá 1.13430

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT GBP/CHF:

  • Suất hiện sự phân kỳ ở biểu đồ tuần
  • Đã breakout xu hướng giảm
  • Giá kỳ vọng sẽ đạt mức kháng cự  1.34200

Biểu đồ tuần cặp GBP/CHF:

Happy Trading!